FAQ items aan het laden...
Een verhaal2017-11-29T14:00:08+01:00

Jan werkt mee in WZC Weverbos: voorbereidend werk in de bistro, administratief werk voor de facturen,… Jan zet zich graag veelzijdig in. Werken in een gewone omgeving geeft hem voldoening. Hij hoort erbij, net als iedereen.

Een maand uit het leven gegrepen: Weverbos

Mijn werkdagen zijn maandag en vrijdag. Mijn werkuren zijn van 9.30 uur tot 14.30.

Het eerste wat ik doe is ervoor zorgen dat ik ’s middags eten heb. Dit kan tot 10.00 uur genoteerd worden.

Voorbereidend werk:

Bij ons op het werk is er een bistro. Dit gaat door in de cafetaria. Dat houdt in dat iedereen die het wenst bij ons kan komen eten. Voor die eters dek ik de tafel. Rond 12 uur ga ik het eten halen in de keuken.

In diezelfde cafetaria wordt dagelijks de ijskast aangevuld met drank, zowel alcoholische als niet-alcoholische dranken. Wat ik tekort heb ga ik halen, in de kelder, waar er een hele drankvoorraad aanwezig is. De lege flessen moeten ook in de juiste bakken terecht komen, en daar houd ik me de maandag en vrijdag mee bezig. Als dit alles achter de rug is, zowel het drankkot op orde zetten als de ijskasten aanvullen kan ik aan de administratie beginnen.

Administratief werk:

Zoals hierboven vermeld, doe ik ook licht administratief werk. Wat houdt dit zoal in?

Voor de gemakkelijke supplementen (extra uitgaven) mag ik, in een programma op de laptop de bewoner en het desbetreffende bedrag intikken. De bevestiging van betaling doet het reguliere personeel. Met gemakkelijke supplementen bedoel ik kappersbezoeken, pedicure, uitstappen, etc. Het meeste dat ik inboek moet ook
geklasseerd worden.

In het rusthuis zijn we met 3 afdelingen en iedere afdeling heeft een map, met daarin het aantal plastic mappen, naargelang het aantal personen dat in die afdeling zit. Daarin steek ik dan de facturen en dergelijke in.

Bij ons kan zowel bewoner als personeelslid beroep doen op dienstencheques. Maar dienstencheques moeten ook gecontroleerd worden, en dat doe ik. Maar wat moet zoal gecontroleerd worden? 5 dingen: het werk dat moet gedaan worden, de handtekening van de vragende partij, handtekening van de werknemer, de vervaldatum en last but not least: het aantal dienstcheques.

Dokters passeren ook op regelmatige tijdstippen de revue. Voor het wordt ingebracht in de computer voor facturatie moeten alle doktersconsultutaties eerst alfabetisch geklasseerd worden en daar houd ik me nuttig mee bezig. Lang leve het dokters geschrift Als ze zijn ingebracht in de computer, worden ze opgeborgen in een accordeon (een opbergsysteem) alfabetisch op naam.

Maandelijks wordt van de apotheek, de facturen uitgeprint (of per post toegestuurd) deze leg ik dan per afdeling. Als ze per afdeling liggen maak ik een numeriek klassement, op kamernummer. Dit klassement kopieer ik dan en steek ze in de desbetreffende map en in het plastic mapje van de bewoner.

Maandelijks steek ik de recentste facturen in een map met daarop de periode van de factuur. Dan worden de oude facturen gebundeld met een quickbinder en naar het archief gedaan. Dit alles is voor de facturatiedienst van het wzc.

Dit doe ik niet allemaal op één dag, maar soms zijn het verschillende taken op één dag. Voor de verpleegposten print ik maandelijks de gedetailleerde medicatiefiches af. Iedere print perforeer ik dan en steek ik in de desbetreffende map (iedere bewoner heeft zijn eigen map).

Af en toe doen ze met de bewoners ook uitstappen en als het zich voordoet dat ze mensen tekort hebben om rolwagens te duwen ga ik ook mee. Dan verleg ik mijn uren en werk ik een dag minder voor de administratie.

In normale omstandigheden eindigt mijn werkdag om half drie, maar het gebeurt wel eens dat ik wat langer blijf. Ben allergisch aan werk dat niet af is.

Zo, dit gezegd zijnde ben ik aan het eind van mijn Latijn.

Groetjes

Jan, Begeleid werker

Jan werkt bij WZC Weverbos onder begeleiding van de jobcoach van het Ortho-Agogisch Centrum De Beweging. Via begeleid werken kunnen personen met een beperking, voor wie betaald werken niet haalbaar is, zinvol werk verrichten in het reguliere arbeidscircuit. Zo krijgen ze de kans zich op een gelijkwaardige wijze te integreren in de maatschappij.

Heerweg-Zuid 126
9052 Zwijnaarde
09 222 52 88

Jan Van Aelbroecklaan 64
9050 Gentbrugge
09 330 10 01

Heerweg-Zuid 126
9052 Zwijnaarde
09 222 52 89

Jan Van Aelbroecklaan 64
9050 Gentbrugge
09 330 10 01

Kortrijksesteenweg 775
9000 Gent
09 330 20 35

Sint-Jozefstraat 1 A
9041 oostakker
tel: 0471 40 21 33
info@zcglorieux.be