Coördinerend en raadgevend arts Vacature

WZC Zilversterre is een woon- en zorgcentrum met een capaciteit van 123 woongelegenheden (25 RVT en 37 ROB, 59 AW), en een centrum voor kortverblijf met 4 verblijfseenheden.

Opdrachten

 1. Zorggerelateerde taken
 • organiseren van multidisciplinair overleg
 • een beleid opzetten rond beheersing van zorginfectie, preventie van doorligwonden en chronische wonden
 • bepalen van procedures rond fixatie en isolatie
 • de medische activiteiten coördineren in geval van gezondheidsrisico’s voor cliënten en medewerkers
 • nieuwe inzichten en trends in de ouderenzorg opvolgen en advies geven m.b.t. mogelijke implementatie in het WZC
 • coördineren van het medisch beleid in overleg met de behandelende huisartsen
 • evalueren van het medicatiegebruik in overleg met de apotheker
 • onderhouden van externe contacten met o.a. functionele binding, geriatrisch zorgprogramma (liaison); netwerk palliatieve zorgen, CRAGT…
 • meedenken over de toekomstige beleidsopties inzake zorgverlening

2. Bijscholing en vorming

 • organisatie van vorming voor de collega-huisartsen i.s.m. CRAGT
 • organisatie van vorming voor zorg- en paramedisch personeel

Startdatum

1 juli 2019, onder voorbehoud van definitieve bevestiging Zorg en Gezondheid.

Solliciteren

Geïnteresseerden dienen ten laatste op 20 juni 2019 hun kandidatuur in, bij voorkeur via e-mail naar dverstraete@zilversterre.be.

Meer info

Voor verdere informatie kan je terecht bij de heer Danny Verstraete,  Directeur WZC Zilversterre, op het nummer 09 330 20 35.

By | 2019-05-21T11:19:27+00:00 mei 21st, 2019|Vacatures|0 Comments

Heerweg-Zuid 126
9052 Zwijnaarde
09 222 52 88

Jan Van Aelbroecklaan 64
9050 Gentbrugge
09 330 10 01

Heerweg-Zuid 126
9052 Zwijnaarde
09 222 52 89

Jan Van Aelbroecklaan 64
9050 Gentbrugge
09 330 10 01

Kortrijksesteenweg 775
9000 Gent
09 330 20 35

Sint-Jozefstraat 1 A
9041 oostakker
tel: 0471 40 21 33
info@zcglorieux.be