Adjunct-hoofdverpleegkundige Vacature

Opdracht

De adjunct-hoofdverpleegkundige ondersteunt en werkt nauw samen met de hoofdverpleegkundige om samen de afdelingsdoelstellingen te bereiken. Zij vormen een duo-leiderschap en zijn beiden verantwoordelijk voor het goed functioneren van de afdeling. De hoofdverpleegkundige draagt de eindverantwoordelijkheid.

De adjunct-hoofdverpleegkundige rapporteert permanent aan de hoofdverpleegkundige waarbij deze laatste het eindresultaat bewaakt. De adjunct-hoofdverpleegkundige vervangt de hoofdverpleegkundige indien nodig.

Competenties :

 • Teamgericht werken
 • Leergierig
 • Collegiaal
 • Flexibel
 • Dynamisch
 • Klantgericht
 • Gemotiveerd en enthousiast
 • Anticiperen
 • Aansturen
 • Besluitvaardig
 • Betrokken
 • Empathisch
 • Initiatief nemen
 • Creatief
 • stressbestendig
 • Communicatief
 • Oplossingsgericht
 • Ondersteunend
 • bewonersgericht

Opleidingsniveau

 • verpleegkundig diploma
 • Bereid zijn tot het volgen van relevante bijscholingen.
 • Bereid zijn tot het behalen van het diploma kaderopleiding binnen de drie jaar na aanstelling.

Vaktechnische kennis en bekwaamheden

 • Basiskennis van relevante wetgeving met betrekking tot het werkveld (ouderenzorg)
 • Kennis van sociale kaart
 • Kennis van gesprektechnieken
 • Kennis van werkvoorschriften en procedures.
 • Kennis over de te gebruiken schalen (o.a. KATZ, MMSE)
 • Kennis van PC (e-mail, Word, Excel, Navision)
 • Kennis van procedures in noodsituaties (o.a. brand en evacuatie)
 • Kunnen omgaan met mondigheid en kritische vragen van kandidaat bewoners en familie

Plaats in de organisatie

De adjunct-hoofdverpleegkundige hangt hiërarchisch af van de hoofdverpleegkundige.

Middels delegatie worden bepaalde deeltaken, -verantwoordelijkheden, -bevoegdheden  toegewezen aan de adjunct-hoofdverpleegkundige.

Hiervoor wordt hij/zij begeleid, ondersteund, gecoacht en aangestuurd door de hoofdverpleegkundige.

Het zeer intens samenwerkingsverband tussen beiden vormt de ruggegraat van dit duo-leiderschap.

Taken

 • Zorgplannen opstellen
 • Treedt begeleidend, ondersteunend, adviserend op in de afdeling
 • Ondersteunt veranderingsprocessen met zin voor creativiteit en innovatie
 • Streeft een maximale aanwezigheid na op de afdeling
 • Springt in bij overmacht
 • Speelt in op onvoorspelbaarheden (onverwachte oproepen)
 • Voert administratie uit op de afdeling
 • Voert verpleegkundige en verzorgende taken uit op de afdeling

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

De adjunct-hoofdverpleegkundige heeft de bevoegdheid om  alle informatie nodig voor een correcte uitoefening van de functie te verzamelen en te beheren.

Tevens is de adjunct-hoofdverpleegkundige  medeverantwoordelijk voor een goede begeleiding van nieuwe bewoners en hun familieleden .

Zorgt bovendien voor een optimale bezetting van het WZC.

De adjunct-hoofdverpleegkundige vervangt de hoofdverpleegkundige indien nodig.

Samenwerking en overleg

Het beleid wordt in nauw overleg met de directie en de hoofdverpleegkundige uitgestippeld.

De adjunct-hoofdverpleegkundige signaleert alle mogelijke problemen die zich in zijn vakgebied voordoen aan de hoofdverpleegkundige en  directie.

Regelmatig overleg met de hoofdverpleegkundige en directie.

Verloning

Verloning volgens diploma aangevuld met de wettelijke toeslag voor hoofdverpleegkundigen WZC

By | 2018-06-11T09:32:40+00:00 June 11th, 2018|Vacatures|0 Comments

Heerweg-Zuid 126
9052 Zwijnaarde
09 222 52 88

Jan Van Aelbroecklaan 64
9050 Gentbrugge
09 330 10 01

Heerweg-Zuid 126
9052 Zwijnaarde
09 222 52 89

Jan Van Aelbroecklaan 64
9050 Gentbrugge
09 330 10 01

Kortrijksesteenweg 775
9000 Gent
09 330 20 35

Sint-Jozefstraat 1 A
9041 oostakker
tel: 0471 40 21 33
info@zcglorieux.be